Every time we think Coláiste Lurgan can’t get any better, a new video will appear to make us wonder how we ever used to listen to a song in English.

The Gaeltacht summer camp, now famous for their Irish-language take on popular songs, have once again turned in a stellar performance with their version of the iconic ‘80s hit, Toto’s “Africa”.

Not only are we treated to the perfect-as-always harmonies from Lurgan students but they incredibly recreate the sound of a flash rain storm using the best instrument available to them: Their bodies.

In the past few years, the Gaeltacht students have amassed an incredible portfolio of summer hits such as Avicii’s “Wake Me Up,” Sia’s “Chandelier,” and Hozier’s “Someone New,” as well as their last beautiful video featuring Adele’s “Hello”.

The lovely folks at Coláiste Lurgan even provided the lyrics as Gaelige in case you want to try and sing along:

Ceol na dtonn a’ bulaladh trom anocht

Ní chloiseann sí ach cogarnáil ‘s sioscadh cainte scaoilte

Eitilt isteach ar leath uair théis a hocht

Geallach gheal a’ lonrú síos, á treoradh chuig ceann scríbe

D’iarr comhairle ar sheanfhear siúil na slí

Mé ‘g iarra’ briathra cabhrach cneasta aniar ón am a bhí

‘Sé dúirt sé liom le súile glé –

Breathnaigh a Mhac- sé ansin os comhair d’aghaidh

Is fada liom an lá go mbeidh tú a’am go deo

Níl tada a bhféadfá rá a choinneos uaim mo ghá níos mó

Bogha ceatha sa spéir fud na hAifrice

Goile uait anois a’ déana’ rudaí nach raibh a’ainn

Cú allta a’ glaoch go mall san oí’

Iad uaigneach brónach fada leo roinnt sóláis ‘s ardú meanamna

Tá ‘s a’am go gcaithfear cloí lem’ chroí,

Mar ‘ bheadh Kilimanjaro ‘g éirí nós Olympus tharis an Serengeti

Ag iarra’ lochtanna a leigheas,

Faitíos orm romham fhéin a’ ghoil ar aghaidh

Is fada liom an lá go mbeidh tú a’am go deo

Níl tada a bhféadfá rá a choinneos uaim mo ghá níos mó

Bogha ceatha sa spéir fud na hAifrice

Goile uait anois a’ déana’ rudaí nach raibh a’ainn

Bogha ceatha sa spéir fud na hAifrice

Goile uait anois a’ déana’ rudaí nach raibh a’ainn.

We can’t wait for next summer’s courses already!

Check out some of Lurgan’s summer highlights here:

Adele’s Hello

Cake by the Ocean

Guinness-march2019

Coláiste Lurgan students perform Toto's "Africa". TG Lurgan / YouTube